Pedo Sprint 100 Silentpower

  • veliki, pregledan LCD displej
  • na displeju su prikazane sve bitne informacije: nivo vakuma, brzina i smer rotacije
  • aparat prijavljuje servisne intervale, zamenu kese za prasinu i zamenu filtera
  • brzina: 6.000 – 40.000 obrtaja u minuti