Servis i održavanje

Firma VOX TRADE D.O.O. obezbeđuje servis i održavanje svih aparata u našoj distributivnoj ponudi, kako u garantnom roku, tako i van njega, koji obavljaju stručna i obučena lica.

Za manje poteškoće i kvarove možemo izaći i na teren, dok se veća servisiranja, uključujuci i redovne servise na koje obavezuje garancija, obavljaju u našem poslovnom prostoru. Ovo važi za sve aparate osim za solarijume i kapsule, koje servisiramo na licu mesta.

Rezervne delove imamo na lageru ili ih obezbeđujemo u najkraćem roku.

Napominjemo da je prevashodno neophodno pridržavati se instrukcija za rukovanje, koje su navedene u svakom uputstvu za rad koji dobijate na srpskom jeziku, kako bi se obezbedio nesmetan i dugotrajan rad aparata.

Prioritet pri radu sa svakim aparatom je pridržavanje fabričkih uputstava za upotrebu, kako bi se izbegla bilo kakva oštećenja i kvarovi.